top of page

Ali je mleko res zdravo živilo ???


Povprečen Slovenec ali Slovenka je v letu 2015 glede na podatke Statističnega urada zaužil:


Količina zaužitega mleka in mlečnih izdelkov je sicer nižja od povprečja Evropske unije, vendar nikakor zanemarljiva in mleko, vsaj za večino Slovencev in Slovenk predstavlja živilo, ki se vsakodnevno znajde na naših krožnikih oz. v kozarcih. Vendar pa se vse več ljudi sprašuje ali so mleko in mlečni izdelki res zdrava živila, predvsem zaradi določenih objav na spletu in različnih govoric.

Zdravje je zelo širok pojem, zato smo v nadaljevanju povzeli vplive mleka na različne kategorije zdravja. Ker je tematika dokaj kompleksna smo pripravili tudi povzetek vsega skupaj. Na samo mleko in njegovo hranilno sestavo ter primerjave mleka med različnimi postopki pridelave in reje krav molznic, se danes ne bom osredotočal, ker tudi rezultati študij zajemajo rezultate uživanja vseh vrst mleka in mlečnih izdelkov.

Povzetek

Preden začnem z rezultati, bi rad poudaril, da so le-ti pridobljeni iz meta-študij oz. študij, ki statistično združijo vse raziskave na določenem področju. Torej so rezultati meta-študij v tem trenutku največ kar nam znanost na določenem področju lahko ponudi. S študijami so ugotovili, da uživanje mleka in mlečnih izdelkov zmanjša možnost za nastanek debelosti pri otrocih, pri odrasli populaciji pa so odkrili izboljšanje telesne sestave in lažjo izgubo kilogramov pri pogojih energijske restrikcije. Prav tako, mleko in mlečni izdelki nimajo vplivov na nastanek diabetesa, še več imeli naj bi celo preventiven učinek. Pri uživanju mleka se zmanjša tudi možnost za nastanek kardiovaskularnih bolezni in nastanek kapi, predvsem pri uživanju fermentiranih mlečnih izdelkih. Za mleko in mlečne izdelke je splošno znano, da izboljšuje kostno gostoto (visoka vsebnost kalcija), kar je dokazano tudi v študijah, vendar to dokazano ne vpliva na nastanek kostnih zlomov. Mleko in mlečni izdelki delujejo tudi preventivno pred nastankom hipertenzije. Pri nastanku raka mleko in mlečni izdelki dokazano preventivno vplivajo na nastanek raka na debelem črevesju in danki, raka na želodcu, dojki ter mehurju. Na nastanek raka na pankreasu, ovariju in pljučih nima posebnih vplivov. Za nastanek raka na prostati pa nekatere študije poročajo negativne učinke, druge študije pa, da ne obstaja povezava z uživanjem mleka in mlečnih izdelkov. Uživanje mleka in mlečnih izdelkov ne moremo povezovati z nastankom smrtnosti. Zatorej, mleko in mlečni izdelki veljajo v večini primerov za zdravo živilo, ki kvečjemu glede na študije izboljša vaše zdravje in ne vpliva škodljivo na zdravega posameznika.


Vnetni učinek mleka

Kot vemo je eden iz med pokazateljev bolezenskega stanja vnetje. Marsikdo je verjetno že slišal, da so vnetni procesi tihi ubijalec, kar je sicer vzeto iz konteksta, vendar lahko strokovnjaki že na podlagi povišanega vnetja v določenem tkivu posumijo na nastanek določenih nepravilnosti v delovanju. Bordoni in sodelavci so leta 2017 napisali strokovni pregled raziskav na temo vnetja ter mleka in mlečnih izdelkov. S pregledom literature so ugotovili povezavo med 52-timi raziskavami od skupno 78 pregledanih s proti vnetnim vplivom mleka in mlečnih izdelkov. Torej sodeč po ugotovitvah mleko in mlečni izdelki delujejo proti vnetno, predvsem pri posameznikih z metabolnim sindromom in zdravih posameznikih. Edina skupina, kjer mleko pospešuje oz. povečuje vnetje je skupina z alergijo na kravje mleko.

Povezava zaužitega mleka in mlečnih izdelkov z nastankom kardiovaskularnih bolezni

V metaanalizi, ki so jo opravili Guo in sodelovci (2017), je bilo zajetih skoraj 1 milijon posameznikov (938,465), med katerimi jih je 93,158 umrlo, 28,419 za koronarno srčno boleznijo in 25,416 za kardiovaskularno boleznijo. Znanstveniki so ugotovili, da ni povezave med uživanjem visoko in manj mastnega mleka z nastankom smrti zaradi koronarne srčne in kardiovaskularne bolezni. Pozitivne učinke oz. nižjo smrtnost zaradi kardiovaskularnih bolezni pa so zaznali pri fermentiranih mlečnih izdelkih.

Povezava med različnimi vrstami raka in zaužitjem mleka

V dveh metaanalizah, kjer so skupno zajeli 1.5 milijona posameznikov v letih 2011 (Dong in sod.) in 2015 (Zang in sod.) na temo uživanja mleka in mlečnih izdelkov in pojavnost raka na dojkah so ugotovili slednje: pri uživanju 600g mleka in mlečnih izdelkov se možnost za nastanek raka na dojkah zmanjša za 10%, pri uživanju mleka in mlečnih izdelkov med 400g in 600g pa za 6% v primerjavi z vnosom pod 400g.

Rak na prostati je edini rak za katerega so rezultati študij negativni, vendar pa je ta pojav še dokaj neraziskan. Kljub temu so Aune in sod., (2015) izvedli metaštudijo na to temo in odkrili povečanje tveganja za nastanek raka na prostati od 3 do 9% pri uživanju skupno 400g mleka in mlečnih izdelkov na dan. Mehanizem v ozadju naj bi bil predvsem povečanje koncentracije inzulinskega rastnega faktorja 1 (IGF-1).

V preglednem članku in meta analizi Yang in sodelavci leta 2016 niso ugotovili negativne povezave med uživanjem mlečnih izdelkov in nastankom raka na pljučih. Torej uživanje mleka ne vpliva na nastanek raka na pljučih.

2012 so Aune in sodelavci izdali meta študijo s pregledom vse znanstvene literature ne področju povezave mleka in mlečnih izdelkov in nastankom raka na debelem črevesju in danki. Ugotovili so, da 400g skupno zaužitih mlečnih izdelkov in 200g mleka zmanjša možnost za nastanek raka na debelem črevesju in danki. Pri siru pa ni bilo moč odkriti pozitivne povezave, vendar ne tudi negativne. Zanimive pa so nasprotne ugotovitve pri ljudeh z laktozno intoleranco (Basci in sod., 2008), kjer se možnost za nastanek raka na debelem črevesju in danki povečajo.

Prav tako v meta študiji, ki je zajemala 324,241 ljudi iz leta 2011 (Li in sodelavci), ni bilo moč zaznati povezave med nastankom raka na mehurju ter uživanjem mleka in mlečnih izdelkov. V Združenih državah Amerike so celo odkrili preventiven učinek mleka in mlečnih izdelkov na nastanek le-tega.

Glede pojavnosti raka na želodcu pa so znanstveniki odkrili (Guo in sod., 2015) za 27 % zmanjšano tveganje za nastankom raka na želodcu pri prebivalcih iz Evropskih držav med skupinami z visokim in nizkim vnosom mleka in mlečnih izdelkov.

Med drugimi raki pa ni bilo moč odkriti ne pozitivnega ne negativnega vpliva pri raku na ovariju (Hou in sod., 2015) in raku na pankreasu (Genkinger in sod., 2014).

Povezava med uživanjem mleka in mlečnih izdelkov in krvnim pritiskom

V študiji iz leta 2013 (Soedamah-Muthu in sod.), so od 2 do 15 let spremljali 57,256 posameznikov, od tega jih je bilo 15,367 s hipertenzijo. Ugotovili so, da uživanje od 100 do 700g mlečnih izdelkov ali od 100 do 500g mlečnih izdelkov z nizko vsebnostjo maščobe ali od 100 do 500g mleka pozitivno vpliva na znižanje možnosti za nastanek hipertenzije. Pri ostalih mlečnih izdelkih te povezave niso potrdili.

Povezava med vnosom mleka in mlečnih izdelkov in kapjo

V metaštudiji (de Goede in sod., 2016; Elwood in sod., 2008), kjer so skupaj analizirali več kot 700 tisoč posameznikov so ugotovili, da uživanje 200g mleka na dan zmanjša možnost nastanka kapi za 7%. Zmanjšanje možnosti za nastanek kapi so ugotovili tudi pri uživanju sira in sicer 40g na dan. Največji pozitiven učinek pa je bil zaznan pri ljudeh, ki so zaužili okrog 125g mleka in 25g sira na dan. Medtem ko pri uživanju jogurta, masla in drugih mlečnih proizvodov ni bilo moč zaznati pozitivnih ali negativnih vplivov na nastanek kapi.

Povezava med vnosom mleka in kognitivnimi (miselnimi) funkcijami

V študiji iz leta 2016 so zajeli 10,941 posameznikov. Ugotovili so statitstično povezavo med visokim vnosom mleka in zmanjšanjem možnosti za nastanek kognitivnih (miselnih) motenj.

Povezava med uživanjem mleka in mlečnih izdelkov in diabetesom tipa 2

Aune in sod. so leta 2013 naredili meta študijo in pregledali do takrat vse zbrane raziskave, ki so ugotavljale povezavo med mlekom in mlečnimi izdelki in diabetesom tipa 2. Ugotovili so, da uživanje 400g mlečnih izdelkov ali 200g nizko maščobnih mlečnih izdelkov ali 200g mleka ali 200g jogurta ali 50g sira na dan zmanjšuje možnost za nastanek diabetesa tipa 2.

Povezava med uživanjem mleka in mlečnih izdelkov in debelostjo

V metaštudiji (Dror D.K., 2014) je bilo ugotovljeno, da uživanjem mleka in mlečnih izdelkov ni povezano z nastankom debelosti pri otrocih. Pri odraslih, pa je bilo moč zaznati pozitivno korelacijo oz. pozitiven učinek mleka in mlečnih izdelkov na nastanek debelosti.

Povezava med uživanjem mleka in mlečnih izdelkov in zdravjem kosti

Thorning in sodelovci (2017) so glede na zbrano literaturo na tem področju ugotovili pozitiven učinek uživanja mleka in mlečnih izdelkov na zdravje kosti pri otrocih in odrasli populaciji. Pri starostnikih pa je zaenkrat premalo dokazov za podobne trditve in nastanek zlomov.

Povezava med nastankom smrti iz različnih vzrokov in vnosom mleka in mlečnih izdelkov

V metaštudiji so leta 2015 Larsson in sodelavci zajeli 367 tisoč posameznikov, katere so spremljali od 4 do 25let. Odkrita ni bila nobena povezave med nastankom smrti iz različnih vzrokov in vnosom mleka in mlečnih izdelkov

Zaključek

Kaj sedaj? Rezultati študij so eno, realnost drugo. Sam sem eden izmed tistih, ki mu mleko izjemno ne ustreza, mi pa ustrezajo fermentirani mlečni izdelki in siri, po katerih ne opazim negativnih učinkov. Zatorej vsak je svoje sreče in zdravja krojač, če vam mleko ali mlečni izdelki ne ustrezajo, da opažate negativne učinke ob njegovem uživanju, ga enostavno izločite. Dober primer so tudi ljudje z laktozno intoleranco, ki jim uživanje mleka poveča tveganje za nastanek raka na debelem črevesju. Zavedajte pa se prosim, da so mleko in mlečni izdelki izjemno bogat vir kalcija, zato je v večini primerov potrebno prehrano prilagoditi, da z njo vnesemo 1200mg kalcija. Ženske v menopavzi, kjer je razgradnja kostne mase večja pa naj bi vnesle 1500mg kalcija. Živila, ki vsebujejo veliko kalcija so brokoli, ohrovt, koromač, por, acai jagode, suhe fige, mandlji, tofu, ki ga pripravijo z kalcijevim sulfatom. Vsem tistim, ki pa mleko ustreza, pa kakor vidite po zgornjih rezultatih, ni veliko razlogov, da mleka nebi uživali.

 

Viri:

Aune D, Navarro Rosenblatt DA, Chan DS, Vieira AR, Vieira R, Greenwood DC, Vatten LJ, Norat T. Dairy products, calcium, and prostate cancer risk: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Am J Clin Nutr. 2015 Jan;101(1):87-117.

Aune D, Norat T, Romundstad P, Vatten LJ. Dairy products and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies. Am J Clin Nutr. 2013 Oct;98(4):1066-83.

Aune D., R. Lau, D. S. M. Chan, R. Vieira, D. C. Greenwood, E. Kampman, T. Norat; Dairy products and colorectal cancer risk: a systematic review and meta-analysis of cohort studies, Annals of Oncology, Volume 23, Issue 1, 1 January 2012, Pages 37–45,

Bacsi K, Hitre E, Kosa JP, Horvath H, Lazary A, Lakatos PL, et al. Effects of the lactase 13910 C/T and calcium-sensor receptor A986S G/T gene polymorphisms on the incidence and recurrence of colorectal cancer in Hungarian population. BMC Cancer. 2008;8:317.

Bordoni Alessandra, Francesca Danesi, Dominique Dardevet, Didier Dupont, Aida S. Fernandez, Doreen Gille, Claudia Nunes dos Santos, Paula Pinto, Roberta Re, Didier Rémond, Danit R. Shahar & Guy Vergères (2017) Dairy products and inflammation: A review of the clinical evidence, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 57:12, 2497-2525

de Goede J, Soedamah-Muthu SS, Pan A, Gijsbers L, Geleijnse JM. Dairy Consumption and Risk of Stroke: A Systematic Review and Updated Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. J Am Heart Assoc. 2016 May 20;5(5)

Dong JY, Zhang L, He K, Qin LQ. Dairy consumption and risk of breast cancer: a meta-analysis of prospective cohort studies. Breast Cancer Res Treat. 2011 May;127(1):23-31.

Dror DK. Dairy consumption and pre-school, school-age and adolescent obesity in developed countries: a systematic review and meta-analysis. Obes Rev. 2014 Jun;15(6):516-27.

Genkinger JM, Wang M, Li R, Albanes D, Anderson KE, Bernstein L, van den Brandt PA, English DR, Freudenheim JL, Fuchs CS, Gapstur SM, Giles GG, Goldbohm RA, Håkansson N, Horn-Ross PL, Koushik A, Marshall JR, McCullough ML, Miller AB, Robien K, Rohan TE, Schairer C, Silverman DT, Stolzenberg-Solomon RZ, Virtamo J, Willett WC, Wolk A, Ziegler RG, Smith-Warner SA. Dairy products and pancreatic cancer risk: a pooled analysis of 14 cohort studies. Ann Oncol. 2014 Jun;25(6):1106-15.

Guo J, Astrup A, Lovegrove JA, Gijsbers L, Givens DI, Soedamah-Muthu SS. Milk and dairy consumption and risk of cardiovascular diseases and all-cause mortality: dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Eur J Epidemiol. 2017 Apr;32(4):269-287.

Hou R, Wu QJ, Gong TT, Jiang L. Dietary fat and fatty acid intake and epithelial ovarian cancer risk: evidence from epidemiological studies. Oncotarget. 2015 Dec 15;6(40):43099-119.

Larsson SC, Crippa A, Orsini N, Wolk A, Michaëlsson K. Milk Consumption and Mortality from All Causes, Cardiovascular Disease, and Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2015 Sep 11;7(9):7749-63

Li F, An SL, Zhou Y, Liang ZK, Jiao ZJ, Jing YM, Wan P, Shi XJ, Tan WL. Milkand dairy consumption and risk of bladder cancer: a meta-analysis. Urology. 2011 Dec;78(6):1298-305.

Thorning TK, Raben A, Tholstrup T, Soedamah-Muthu SS, Givens I, Astrup A. Milkand dairy products: good or bad for human health? An assessment of the totalityof scientific evidence. Food Nutr Res. 2016 Nov 22;60:32527

Yang, Yang; Wang, Xu; Yao, Qinghua; Qin, Liqiang; Xu, Chao. Dairy Product, Calcium Intake and Lung Cancer Risk: A Reports (Nature Publisher Group); London6 (Feb 2016): 20624.

Zang J, Shen M, Du S, Chen T, Zou S. The Association between Dairy Intake and Breast Cancer in Western and Asian Populations: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Breast Cancer. 2015 Dec;18(4):313-22

1,134 views0 comments

Pridruži se ostalim prejemnikom e-novic!

Ostani na tekočem z objavami, dogodki, popusti in drugimi novicami - prijavi se na e-novice in postani del naše skupnosti.

bottom of page